Medisimo

Kontakt

Sjedište:
Nikole Andrića 17
32 000 Vukovar
Hrvatska 

Prodaja:

Ductor 1 Vukovar
tel: 00 385 (0)32 450-240

Ductor 4 Vukovar
tel: 00 385 (0)32 619-676

Ductor golubica Vukovar
tel: 00 385 (0)32 443-745

Flag 1 i 2 Našice
tel: 00 385 (0)95 906-3096

mob: 00 385 (0)91 617 4444
e-mail:  drazen@fedgrupa.hr

Matični broj: 2672855
MBS:
030109573
OIB:
53678438764

Tvrtka je registrirana na trgovačkom sudu u Osijeku.